Terug naar product

Via een omzetverzekering beschermt de vennootschap zichzelf tegen omzetverlies door de arbeidsongeschiktheid van een sleutelfiguur. Aan de hand van enkele concrete voorbeelden geven we aan welk bedrag de vennootschap maximaal kan verzekeren.

Omzetverzekering: hoeveel verzekeren? Algemeen principe

Als algemeen principe geldt dat een vennootschap maximaal 60% van de omzet kan afdekken via een omzetverzekering.

Voorbeeld

Jan is consultant en heeft een managementvennootschap met een jaaromzet van € 100.000. Hij kan via zijn vennootschap een omzetverzekering afsluiten voor een verzekerd bedrag van € 60.000 (60% van € 100.000).

Omzetverzekering: meer dan één verzekerde

Het is ook mogelijk om de arbeidsongeschiktheid van meerdere sleutelfiguren binnen één vennootschap te verzekeren via één en dezelfde omzetverzekering. Wel wordt het maximaal verzekerbare bedrag dan opgesplitst per verzekerde, in functie van de omzet die zij elk aanbrengen.
Voorbeeld

Tineke, Remco en Jean-Paul zijn de drie zaakvoerders van een IT-bedrijf. Op jaarbasis boekt het bedrijf een omzet van 1 miljoen euro.
Tineke is goed voor een omzet van € 500.000, Remco en Jean-Paul elk voor € 250.000. Ze kunnen de volgende bedragen verzekeren:

  • Tineke: € 300.000 (60% van € 500.000)
  • Remco: € 150.000 (60% van € 250.000)
  • Jean-Paul: € 150.000 (60% van € 250.000)

Als Remco of Jean-Paul gedurende één jaar volledig arbeidsongeschikt wordt, zal de vennootschap dus op jaarbasis € 150.000 ontvangen. Bij Tineke is dat € 300.000.

Voorstel voor een omzetverzekering

Wil u graag een gepersonaliseerde offerte voor een omzetverzekering? Maak dan meteen een afspraak met onze specialisten.