Terug naar product

Een omzetverzekering dekt het risico op arbeidsongeschiktheid. Maar dit betekent niet dat elke oorzaak van die arbeidsongeschiktheid verzekerd is. Wij lijsten de belangrijkste uitsluitingen voor u op.

Gevaarlijke sporten

Als de verzekerde (bv. de bedrijfsleider) bepaalde risicovolle sporten beoefent, zoals diepzeeduiken, bungeespringen, ULM, kitesurfen, valschermspringen …, dan bestaat de kans dat een arbeidsongeschiktheid ten gevolge van een ongeval tijdens het uitoefenen van deze sporten niet gedekt is. In dat geval zal de vennootschap dan ook geen uitkering ontvangen. De algemene voorwaarden van het contract zullen uitsluitsel geven welke sporten niet verzekerd zijn.

Alcohol- en drugsmisbruik

Wordt de verzekerde arbeidsongeschikt door een ongeval, waarbij hijzelf aansprakelijk is én onder invloed van alcohol en/of drugs, dan kan de verzekeraar weigeren om tussen te komen.

Opzettelijke daden of zelf uitlokken van het ongeval

Bij een ongeval dat door de verzekerde zelf uitgelokt werd, is er geen dekking. Denk bijvoorbeeld aan de situatie waarbij de verzekerde bewust vanop een 3-meter-hoog dak springt in het kader van een weddenschap. Ook pogingen tot zelfdoding en de vrijwillige deelname aan misdrijven of vechtpartijen (tenzij bij zelfverdediging) zijn niet gedekt.

Voorafbestaande toestand

Bij het afsluiten van de verzekering moeten bepaalde medische formaliteiten vervuld worden. Aandoeningen of ziektes waaraan de verzekerde al leed bij het aangaan van de omzetverzekering, en nadien leiden tot arbeidsongeschiktheid, zullen geen aanleiding geven tot het uitkeren van de voorziene vergoeding. Dit betekent natuurlijk niet dat je dergelijke zaken maar beter verzwijgt bij het invullen van het voorstel van de verzekering. Als je dergelijke info achterhoudt, kan de verzekeraar zich hier later op beroepen om de polis te vernietigen.

Klassieke uitsluitingen in een verzekeringscontract

Een aantal risico’s wordt standaard uitgesloten in verzekeringscontracten. Denk bijvoorbeeld aan stakingen, burgerlijke onlusten, oorlog … Arbeidsongeschiktheid door een terreurdaad (waarbij de verzekerde niet de dader is), is wel gedekt.

Omzetverzekering: meer weten over de voorwaarden

Het is uiteraard belangrijk dat u, bij het afsluiten van een omzetverzekering, goed weet waarvoor de vennootschap verzekerd is en waarvoor niet. In de algemene en bijzondere voorwaarden van het contract worden alle uitsluitingen netjes opgesomd. Weet dat bvb sommige sporten en activiteiten apart verzekerd kunnen worden. Hebt u hier vragen over? Onze medewerkers helpen u graag verder. Maak meteen een afspraak.