Terug naar product

Bij de meeste omzetverzekeringen is er sprake van een wachttijd of carenstijd. U kunt dit het best vergelijken met een vorm van franchise, maar dan uitgedrukt in de tijd. Het gaat immers over de periode waarbinnen de verzekeraar geen uitkering doet.

Omzetverzekering: welke wachttijden zijn er mogelijk?

Bij veel verzekeraars kunt u kiezen tussen een wachttijd van 1, 2, 3, 6 of 12 maanden. Kiest u voor een wachttijd van één maand, dan betekent dit dat uw vennootschap pas een uitkering krijgt vanaf uw tweede maand arbeidsongeschiktheid.

Omzetverzekering: wachttijd afkopen

Het is bij een aantal verzekeraars mogelijk om de wachttijd in de omzetverzekering af te kopen. Dit houdt in dat de vennootschap al meteen vanaf de eerste dag arbeidsongeschiktheid een vergoeding uitgekeerd krijgt. Hier staat uiteraard een premieverhoging tegenover. Het is belangrijk om die premiestijging af te wegen tegen de wachttijd.

Omzetverzekering: wat is de ideale wachttijd of carenstijd?

Dat hangt van persoon tot persoon af. Maar we geven u toch graag enkele denkpistes mee.

  • Als u overweegt om de wachttijd af te kopen, zodat uw vennootschap vanaf de eerste dag arbeidsongeschiktheid recht hebt op een vergoeding, dan moet u zich afvragen of dat financieel wel nodig en nuttig is. Van het Riziv krijgt u als zelfstandige immers een uitkering vanaf de 8ste dag. De kans is dan ook reëel dat u een periode van één maand probleemloos kunt overbruggen. En dan moet u de wachttijd helemaal niet afkopen via een hogere premie …
  • Bij nogal wat verzekeraars bedraagt de standaardwachttijd één maand. Als u zou kiezen voor een wachttijd van drie maanden, dan daalt de premie een heel stuk. En misschien is het voor u geen enkel probleem om een periode van drie maanden financieel te doorstaan zonder extra inkomsten. In dat geval raden we u aan om voor een wachttijd van drie maanden te kiezen. Het verlengen van de wachttijd van één naar drie maanden levert u een stevige premiekorting op.
  • U zou ook kunnen opteren voor een wachttijd van 6 of 12 maanden in uw omzetverzekering, maar het premievoordeel dat u dan geniet, is niet meer zo groot (als bij een verlenging van één naar drie maanden).

 

Omzetverzekering: wachttijd na 60 jaar?

Bij verschillende verzekeraars wordt de wachttijd vanaf de leeftijd van 60 jaar automatisch verlengd tot één jaar. Bij een aantal maatschappijen hebt u de optie om de wachttijd die u vóór uw 60ste had, nadien ook te behouden. Dit is uiteraard een interessante optie, omdat de kans dat u arbeidsongeschikt wordt door ziekte na uw 60ste een stuk groter is dan bijvoorbeeld op uw 40ste.

Meer weten over een omzetverzekering? Wil u een voorstel op uw maat?

Maak een afspraak met onze specialisten.