Terug naar product

Hoewel een omzetverzekering en een verzekering Gewaarborgd inkomen allebei het risico op arbeidsongeschiktheid dekken, zijn er toch een aantal verschillen. We zetten ze voor u op een rijtje.
 
Omzetverzekering of gewaarborgd inkomen: wie is de verzekeringnemer?
Bij een omzetverzekering is het vrij eenvoudig: het is de (management)vennootschap die de polis onderschrijft.
 
Bij een verzekering Gewaarborgd inkomen zijn er meerdere mogelijkheden:

  • De zelfstandige sluit zelf de polis af. Hij kan dan kiezen voor een aparte verzekering of een dekking in het kader van zijn Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen.

  • Het gaat om een zelfstandige met een vennootschap. Hij kan dan opteren voor een dekking Arbeidsongeschiktheid binnen zijn Individuele Pensioentoezegging (IPT). In dat geval is de vennootschap de verzekeringnemer.

 
Omzetverzekering of gewaarborgd inkomen: wie is de begunstigde?
In het geval van een omzetverzekering is de vennootschap altijd de begunstigde. De uitgekeerde rente komt ten goede van de vennootschap.
 
Bij een verzekering Gewaarborgd inkomen is de begunstigde de zelfstandige, ongeacht of hij kiest voor een aparte verzekering Gewaarborgd inkomen of een dekking in het kader van zijn VAPZ of IPT.
 
Omzetverzekering of gewaarborgd inkomen: wie betaalt de premies?
De vennootschap betaalt de premies voor een omzetverzekering.
 
Kiest de zelfstandige voor waarborg Arbeidsongeschiktheid binnen zijn IPT, dan is het opnieuw de vennootschap die de premies betaalt. De bijdragen voor een VAPZ kunnen ook door de vennootschap betaald worden, al kan de zelfstandige deze ook zelf betalen in persoonlijke naam. De premies voor een aparte verzekering Gewaarborgd inkomen kunnen eveneens door beide (vennootschap of zelfstandige) betaald worden.
 
Omzetverzekering of gewaarborgd inkomen: hoeveel kan je verzekeren?
Bij een omzetverzekering is het mogelijk om maximaal 60% van de omzet te verzekeren waarvoor de betrokken sleutelfiguur (bv. de bedrijfsleider) verantwoordelijk is.
 
Bij een polis Gewaarborgd inkomen is het in theorie mogelijk om 100% van het loon dat de zelfstandige zichzelf uitkeert via de vennootschap te verzekeren. Maar in de praktijk beperken verzekeraars dit meestal tot 80%.
 

Omzetverzekering of gewaarborgd inkomen: hoe worden de uitkeringen belast?

De rente die de vennootschap krijgt in het kader van een omzetverzekering wordt op dezelfde manier belast als andere inkomsten van de vennootschap. Die betaalt dus vennootschapsbelasting op de winst die overblijft nadat alle inkomsten en kosten in rekening ge bracht zijn.
 
Op de uitkeringen in het kader van een verzekering Gewaarborgd inkomen betaalt de zelfstandige een bedrijfsvoorheffing van 22%. Opgelet, het gaat hierbij enkel om een voorheffing. Die uitkeringen worden immers bij de andere inkomsten geteld tijdens hetzelfde kalenderjaar, zodat er nog een verrekening kan volgen bij de definitieve berekening van de personenbelasting.
 

Nog vragen over een omzetverzekering of een verzekering Gewaarborgd inkomen?

Maak dan een afspraak met onze specialisten. Zij beantwoorden met plezier al uw vragen.