Terug naar product

Neen, u kunt kiezen voor een constante rente, een stijgende rente of een rente die continu geïndexeerd wordt.

Bij een omzetverzekering wordt een maandelijkse rente uitgekeerd aan de vennootschap als de verzekerde bedrijfsleider (of key-person) arbeidsongeschikt is. Hoe hoog die uitkering is, hangt af van de graad van arbeidsongeschiktheid. Daarnaast kan de uitgekeerde rente constant blijven, periodiek stijgen of continu geherwaardeerd worden. We zetten de verschillende mogelijkheden op een rijtje, en vertellen u er ook bij wat er met de premie gebeurt.

Omzetverzekering: constante rente

Dit is veruit de eenvoudigste situatie: als de bedrijfsleider arbeidsongeschikt wordt, dan wordt (in functie van de graad van arbeidsongeschiktheid) elke maand hetzelfde bedrag uitgekeerd aan de vennootschap. Ook de premie die voor de omzetverzekering betaald moet worden, blijft steeds dezelfde.

Omzetverzekering: opklimmende rente

Hierbij wordt de rente tijdens de arbeidsongeschiktheid geïndexeerd. Meestal is dat op jaarlijkse basis met 2 of 3%. Dit principe komt tegemoet aan de inflatie. Na het stopzetten van de uitkering wordt de rente opnieuw vastgelegd op het oorspronkelijke niveau. De premie die de vennootschap betaalt, verandert niet.

Omzetverzekering: indexeerbare rente

Het is ook mogelijk om zowel de premie als de rente (vóór, tijdens en na de arbeidsongeschiktheid) systematisch te indexeren. Ook hierbij gebeurt dit doorgaans met 2 of 3% per jaar. Op die manier beschermt u zich maximaal tegen de gevolgen van de inflatie.

Offerte voor een omzetverzekering

U hebt dus de keuze uit drie opties. In functie van uw eigen verwachtingen en wensen kunt u een omzetverzekering nemen op uw maat. Wil u graag een offerte voor een omzetverzekering? Maak dan hier een afspraak .