Terug naar product

Via een omzetverzekering beschermt een vennootschap zich tegen de financiële gevolgen van de arbeidsongeschiktheid van een sleutelfiguur, zoals de bedrijfsleider. Wij zetten alle voordelen van de omzetverzekering op een rijtje.

Omzetverzekering vangt omzetverlies op door arbeidsongeschikte bedrijfsleider

Wordt de bedrijfsleider van een kmo arbeidsongeschikt door een ongeval of ziekte, dan is de kans vrij groot dat ook de omzet van het bedrijf zal dalen. Om de kosten te kunnen blijven betalen, is een omzetverzekering interessant.

Omzetverzekering: meerdere zaakvoerders

Het is toegelaten om binnen één omzetverzekering de arbeidsongeschiktheid van meerdere personen te verzekeren. Dat kan bijvoorbeeld handig zijn als er meerdere vennoten of zaakvoerders zijn. Maar het is dan wel maar mogelijk om per persoon een gedeelte van de omzet te verzekeren waarvoor die betrokken persoon zelf verantwoordelijk is. Lees hier hoeveel u precies kunt verzekeren via een omzetverzekering.

Omzetverzekering: flexibiliteit troef

Een omzetverzekering biedt u als bedrijfsleider heel wat flexibiliteit. We leggen dit uit aan de hand van een voorbeeld.

U bent zelfstandige en werkt met een managementvennootschap. Die betaalt u een beperkt loon uit, maar neemt daarnaast ook de kosten voor onder andere uw laptop, gsm en auto voor haar rekening. Op een bepaald moment bent u betrokken bij een verkeersongeval, waardoor u meer dan een jaar arbeidsongeschikt bent. Via uw omzetverzekering hebt u een bedrag van 60.000 euro verzekerd. Elke maand krijgt de vennootschap dus een rente van 5.000 euro. Met die extra som wordt het omzetverlies opgevangen. U kunt vervolgens zelf bepalen hoe uw vergoedingspakket evolueert. Blijft de vennootschap de genoemde kosten betalen, houdt u uw loon op hetzelfde niveau …? U beslist hier zelf over, in functie van uw verwachtingen en behoeften.

Looptijd omzetverzekering koppelen aan kredieten

Het is perfect mogelijk om de looptijd van uw omzetverzekering af te stemmen op de looptijd van bepaalde kredieten die uw vennootschap aangegaan is. Andere mogelijkheden bestaan er bijvoorbeeld in om de looptijd gelijk te schakelen met de looptijd van uw privékredieten of de leeftijd waarop u denkt dat de kinderen het huis uit zullen zijn. Uiteraard kunt u op elk moment beslissen om de omzetverzekering tegen de eerstvolgende vervaldag op te zeggen.

Wachttijd omzetverzekering kiezen

Een omzetverzekering voorziet steeds in een wachttijd. Dat is de periode waarbinnen uw vennootschap nog geen uitkering ontvangt. Stel dat de wachttijd in uw omzetverzekering drie maanden bedraagt, dan zal uw vennootschap een rente uitgekeerd krijgen zodra u langer dan drie maanden arbeidsongeschikt bent. In functie van uw wensen kunt u kiezen voor een kortere of langere wachttijd. Lees hier hoe u de premie van uw omzetverzekering kunt optimaliseren via het bepalen van de wachttijd.

Omzetverzekering als aanvulling op de dekking Gewaarborgd inkomen

Stel, u keert uzelf via uw managementvennootschap een jaarloon uit van 45.000 euro. Daardoor komt uw vennootschap in aanmerking voor het verlaagd kmo-tarief. Maar via een verzekering Gewaarborgd inkomen kunt u bij de meeste verzekeraars maximaal een loon van 36.000 euro (80% van 45.000 euro) verzekeren. Als u dat onvoldoende lijkt, dan kunt u via uw vennootschap een omzetverzekering onderschrijven om de resterende kloof te dichten. Lees hier alles over de fiscale aspecten van de omzetverzekering.

Wil u meer weten over een omzetverzekering voor uw vennootschap? Maak een meteen afspraak!