Terug naar product

België is een kmo-land. Heel wat kleine bedrijven (vennootschappen) zijn wat hun omzet betreft voor een groot stuk afhankelijk van één persoon, vaak de bedrijfsleider. Als die door ziekte of een ongeval niet in staat is om te werken, dan dreigt de omzet fors terug te vallen. Maar de kosten blijven dezelfde … Om een financieel drama te vermijden, kan een omzetverzekering soelaas bieden.

Omzetverzekering dekt arbeidsongeschiktheid van de bedrijfsleider

Een omzetverzekering is een commerciële benaming voor een verzekering die de financiële gevolgen van de arbeidsongeschiktheid van een sleutelpersoon binnen een vennootschap dekt. Als de bedrijfsleider uitvalt door een ziekte of ongeval, dan keert de omzetverzekering een maandelijkse rente uit. Die maandelijkse uitkering kan helpen om de kosten te blijven betalen, ook als de omzet daalt door de afwezigheid van de bedrijfsleider of zaakvoerder.

Omzetverzekering is interessant voor managementvennootschappen

In België werken heel wat zelfstandigen met een managementvennootschap. Voor dergelijke vennootschappen is een omzetverzekering zeer nuttig. Waarom?

In veel gevallen maakt het loon dat de zelfstandige uit de vennootschap haalt slechts een beperkt deel uit van het totale vergoedingspakket. Zo neemt de vennootschap vaak een aantal kosten van de zelfstandige voor haar rekening, zoals de auto, gsm, laptop … In sommige gevallen woont de bedrijfsleider ook in een huis dat door de vennootschap afbetaald wordt. Al die uitgaven door de vennootschap vervolledigen in zekere zin het inkomen van de bedrijfsleider. Maar als die arbeidsongeschikt wordt en de omzet in de vennootschap fors daalt, dan is er wellicht ook niet langer voldoende financiële ruimte om al die kosten te blijven dragen. Een omzetverzekering zorgt ervoor dat de vennootschap in zo’n geval maandelijks bijkomende financiële zuurstof krijgt.

Ontdek hier alle voordelen van de omzetverzekering.

Omzetverzekering: vennootschap is verzekeringnemer én begunstigde

Een omzetverzekering wordt afgesloten door de vennootschap, en niet door de zelfstandige in persoonlijke naam. Dit betekent dat:

  • de vennootschap de verzekeringnemer is
  • de maandelijkse rente uitgekeerd wordt aan de vennootschap
  • de vennootschap de premies voor de omzetverzekering kan aftrekken als beroepskost

U leest hier hoe de uitkeringen van de omzetverzekering belast worden in hoofde van de vennootschap.

Arbeidsongeschiktheid verzekeren, maar niet via een omzetverzekering

Het is ook mogelijk om als zelfstandige (en dus niet via de vennootschap) een arbeidsongeschiktheidsverzekering te onderschrijven. Dat wordt dan een verzekering Gewaarborgd inkomen genoemd.

  • Werkt u als zelfstandige zonder vennootschap, dan kiest u best voor een gewaarborgd inkomen in het kader van uw VAPZ (Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen).
  • Werkt u via een vennootschap, dan brengt u uw dekking Gewaarborgd inkomen best onder in uw IPT (individuele pensioentoezegging).

In bepaalde gevallen is het nuttig om een dekking Gewaarborgd inkomen en een omzetverzekering te combineren.

Meer weten over een omzetverzekering?

Maak een afspraak met onze specialisten.