Terug naar product

Een vennootschap heeft een omzetverzekering afgesloten die een rente uitkeert als de bedrijfsleider arbeidsongeschikt wordt door een ziekte of ongeval. Op een bepaald moment slaat het noodlot toe en raakt de bedrijfsleider betrokken bij een ongeval. Welk bedrag wordt er dan uitgekeerd?

Stel, de vennootschap verzekert een omzetverlies van € 48.000 per jaar. Als de bedrijfsleider gedurende een jaar (na het aflopen van de wachttijd) volledig arbeidsongeschikt wordt, dan zal er in totaal € 48.000 uitgekeerd worden. Maar arbeidsongeschiktheid hoeft niet altijd volledig te zijn. Een consultant die zijn been breekt, kan nog steeds verder blijven werken. Daarom is het belangrijk om te gaan kijken naar de graad van arbeidsongeschiktheid (dit is het percentage arbeidsongeschiktheid dat vastgelegd wordt). En daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen economische en fysiologische arbeidsongeschiktheid.

Fysiologische arbeidsongeschiktheid

Hierbij gaat het over de vermindering van de lichamelijke integriteit. De concrete bepaling van de invaliditeitsgraad gebeurt door een geneesheer, op basis van de officiële Belgische schaal tot vaststelling van de invaliditeitsgraad. Er wordt geen rekening gehouden met de aard van het beroep van het slachtoffer. Er zijn bijvoorbeeld vaste percentages voor het verlies van een duim, een oog, …

Economische arbeidsongeschiktheid

De economische invaliditeit is dan weer de vermindering van de arbeidscapaciteit, precies als gevolg van de fysiologische invaliditeit. Daarbij wordt rekening gehouden met de fysieke paraatheid van de verzekerde om een beroepsactiviteit uit te oefenen die verenigbaar is met zijn kennis, capaciteiten en maatschappelijke positie. Hierbij wordt dus geen rekening gehouden met andere economische criteria, zoals de conjunctuur. Voor het bepalen van de economische invaliditeit is er een grotere interpretatieruimte, aangezien hiervoor geen vaste schalen bestaan. Een beroepspianist die twee vingers verliest, zal voor 100% economisch arbeidsongeschikt zijn, maar niet voor 100% fysiologisch arbeidsongeschikt.

Economische of fysiologische arbeidsongeschiktheid: welk van beide is er verzekerd?

Dat hangt van contract tot contract af. In de meeste verzekeringscontracten is enkel de economische arbeidsongeschiktheid gedekt. In sommige gevallen is het mogelijk om de fysiologische arbeidsongeschiktheid mee te verzekeren tegen een extra premie.

Als in een contract toch zowel de economische als de fysiologische arbeidsongeschiktheid gedekt zijn, dan zal de verzekeraar doorgaans het hoogste van beide percentages gebruiken om de uitkering te bepalen. Althans op voorwaarde dat één van beide minstens 25% bedraagt.

Hoe wordt de uitkering berekend?

Het algemene principe is heel eenvoudig: het percentage arbeidsongeschiktheid wordt toegepast op het verzekerde bedrag. Als u 50% arbeidsongeschikt bent, dan zal de vennootschap 50% van de verzekerde rente uitgekeerd krijgen.

Als de fysiologische arbeidsongeschiktheid ook verzekerd is, dan kan dit een groot verschil maken. Stel, u bent consultant met een intellectueel beroep en verliest beide benen. Volgens de officiële schaal bent u voor 100% arbeidsongeschikt, hoewel u economisch wellicht helemaal niet arbeidsongeschikt bent. Is de fysiologische arbeidsongeschiktheid mee gedekt, dan zal de vennootschap vanuit de omzetverzekering toch de volledige uitkering krijgen.

Een arbeidsongeschiktheid van minstens 67% wordt gelijkgeschakeld met een volledige arbeidsongeschiktheid. In dat geval wordt dus ook het volledige bedrag betaald.

Meer weten over een omzetverzekering?

Maak een afspraak met onze specialisten.