Terug naar product

Ja, dat kan zeker. Alles hangt af van uw persoonlijke situatie. Leest u even mee?
 

Verschil tussen een omzetverzekering en een verzekering Gewaarborgd inkomen

Een omzetverzekering wordt afgesloten door de vennootschap. Die vennootschap is ook de begunstigde en krijgt (maandelijks) een bepaald bedrag uitgekeerd als de verzekerde (doorgaans de bedrijfsleider) arbeidsongeschikt wordt.
 
Bij een verzekering Gewaarborgd inkomen is de bedrijfsleider zelf meestal de verzekeringnemer (als hij kiest voor een aparte polis of voor een dekking Arbeidsongeschiktheid binnen zijn VAPZ). Opteert de bedrijfsleider voor een waarborg Arbeidsongeschiktheid binnen zijn individuele pensioentoezegging (IPT), dan is de vennootschap de verzekeringnemer.
 

Kiezen tussen een omzetverzekering en een verzekering Gewaarborgd inkomen? Niet noodzakelijk!

Het kan erop lijken dat het een kwestie van kiezen is tussen beide oplossingen als het erop aankomt om de bedrijfsleider te verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. Maar dat hoeft niet. In bepaalde gevallen kan het interessant zijn om beide verzekeringen met elkaar te combineren.
 

Omzetverzekering en Gewaarborgd inkomen combineren: het voorbeeld van Marie

We geven het voorbeeld van Marie, een 36-jarige advocate. Ze is partner bij een groter kantoor en heeft een managementvennootschap. Die managementvennootschap keert haar op jaarbasis een loon uit van € 60.000 euro. Maar daarnaast betaalt de vennootschap ook de facturen voor de computer, gsm, elektriciteit, auto … van Marie. Privé heeft Marie een huis gekocht en daarvoor betaalt ze maandelijks € 1.500 af via haar hypothecaire lening.
 
Marie sluit privé een verzekering Gewaarborgd inkomen af. Daarin kan ze 80% van haar jaarinkomsten verzekeren, wat neerkomt op € 48.000. Er blijft dus nog een kloof van € 12.000 over, die niet verzekerd is. Bovendien moet de vennootschap zelf over voldoende inkomsten blijven beschikken om de kosten voor Marie te kunnen betalen. Daarom neemt Marie via haar vennootschap ook een omzetverzekering. Haar vennootschap boekt jaarlijks een omzet van  € 100.000. Zijzelf verzekert 50% (€ 50.000). Op die manier zorgt Marie ervoor dat, als zijzelf arbeidsongeschikt wordt, haar vennootschap extra middelen binnenkrijgt en zo haar loon en onkosten kan blijven betalen. Ze kan ook beslissen om via haar vennootschap het niet-verzekerde gedeelte van € 12.000 extra uit te keren als loon.
 
Of het voor u zinvol is om een omzetverzekering en een verzekering Gewaarborgd inkomen te combineren, hangt van een aantal factoren af. Maak een afspraak met onze specialisten en wij bekijken samen met u alle opties.