Terug naar product

De verzekering gewaarborgd inkomen verzekert een uitkering bij een arbeidsongeschiktheid. De meeste producten dekken zowel ziekte, privé- en arbeidsongeval als oorzaak.

Er wordt eveneens een onderscheid gemaakt tussen permanente/blijvende en tijdelijke arbeidsongeschiktheid.  

Tenslotte bent u gedeeltelijke of volledige arbeidsongeschiktheid.  De uitkering zal u in functie hiervan krijgen, dus 50% arbeidsongeschikt, betekent een uitkering van 50%. Men is volledig arbeidsongeschikt vanaf 67%.

Als de ongeschiktheid zich onder een bepaalde grens bevindt, komt de verzekering niet tussen. Deze grens staat vermeld in het verzekeringscontract, maar bedraagt standaard 25%.